Het Onderwijs kampt met grote tekorten. Er zijn meer docenten nodig nu en in de toekomst. Het onderwijs als werkgever heeft baat bij een goede samenwerking met elkaar én met het bedrijfsleven. Op 7 september is gestart met de sectortafel onderwijs.  Er was een brede vertegenwoordiging aanwezig uit Zaanstreek en Waterland. In 2024 zal deze tafel verder vorm krijgen. 

Het Onderwijs kampt met grote tekorten. Er zijn meer docenten nodig nu en in de toekomst. Het onderwijs als werkgever heeft baat bij een goede samenwerking met elkaar én met het bedrijfsleven. Op 7 september is gestart met de sectortafel onderwijs.  Er was een brede vertegenwoordiging aanwezig uit Zaanstreek en Waterland. In 2024 zal deze tafel verder vorm krijgen. 

Tot nu toe

Onze partners

Handige links

Tot nu toe

Onze partners

Handige links

Wie zitten er aan tafel?

Patrick Colli

MBO Horizon College

Astrid Brugman

Bestuurder Opspoor

Camyre de Adelhart Toorop

Bestuurder PSG

Pieter Schotte

lid college van bestuur Agora Zaandam

Jeanine van Schendel

Directeur SG De Triade

Hans Schoonheim

directeur VONK Purmerend

Edith Pals

directeur Gerrit Rietveld
(namens PSG)

Suzanne Derwig

Bestuurder CPOW

Brigit Schumacher

Bestuurder Zaan Primair

Noor van Doesburg

Secretariaat Opspoor

Chris van Meurs

bestuurder Opspoor
en voorzitter tafel

Gernanda Schutte

bestuurder Agora Zaandam