2e sessie Sectortafel Retail

Op 30 oktober vond de tweede bijeenkomst van de Sectortafel Retail plaats.

Deze avond stond in het teken van het op interactieve wijze bespreken van de uitdagingen voor de Retail sector.  Aan de
sectortafelleden is voor de bijeenkomst gevraagd of zij na willen denken over de uitdagingen waar zij tegen aanlopen en/of denken aan te lopen in de toekomst.

Het werd duidelijk dat kleine en grote retailers tegen verschillende uitdagingen aan kunnen lopen. Er moet oog zijn voor beide
uitdagingen. Uit alle uitdagingen kwamen duidelijk drie hoofdthema’s met subthema’s naar voren:

1. Verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en de retailers
a. Ondernemerschap dicht bij de jeugd brengen
b. Het onderwijs betrekken bij grote projecten in het bedrijfsleven
c. Talent aantrekken en verbinden aan praktisch onderwijs
d. Stagebegeleiding vanuit school is niet in lijn met de begeleiding vanuit het bedrijfsleven

2. Het interessant maken en behouden van de Retail
a. Diversiteit en vergrijzing
b. Creativiteit
c. Behouden van talent en uitstroom uit de sector voorkomen
d. Beleven: de Retail interessant maken en behouden voor alle leeftijden
e. Ontmoeten: meer aandacht aan geven
f. Digitaliseren en automatiseren bij het MKB vergroten

3. Veiligheid.
a. Veiligheid en mobiliteit in binnensteden
b. Overlast en agressie

De sectortafelleden zijn in twee groepen verdeeld, waarin één groep thema 1 verder uit
gaat werken en andere groep thema 2. In het komende kwartaal zullen zij elkaar regelmatig opzoeken om
met deze thema’s aan de slag te gaan. 

Wil je meedenken over deze thema’s? Laat het ons weten via sectortafels@purmerend.nl