Vanmorgen werd op het stadhuis van de gemeente Purmerend de eerste Sectortafel Transport en Logistiek gehouden.

Een brede afvaardiging vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheid kwam bij elkaar om te praten over de uitdagingen die deze sector met zich mee brengt. Waar willen we als sectortafel mee aan de slag, wat zijn onze ambities en waar kunnen we de verbinding leggen om tot een betere samenwerking te komen tussen onderwijs, bedrijfsleven en bedrijfsleven en bedrijfsleven?

De eerste ambities zijn benoemd en de eerste aanjagers en ambassadeurs hebben een stap naar voren gezet om zich hiervoor in te zetten. Vanaf hier bouwen we verder aan een stevig fundament om met deze ambities (waarover later meer) aan de slag te gaan. Een tipje van de sluier: het gaat niet alleen over goed opleiden, maar ook over iedere ketenpartner die zijn verantwoordelijkheid moet pakken om deze branche aantrekkelijk te houden voor nieuw talent. Aan de aanjagerstafel gaan in ieder geval plaatsnemen:

Bas Schipper van Baars en Bloemhoff, Ron Rijser van Rijser Transport, Danica Zewald en Occo Koedijker van Logmotion (Talland College) en een nog nader in te vullen persoon van de Purmerendse Scholengroep (VMBO).

Wil je bijdragen aan deze sectortafel als ambassadeur? Neem dan contact op via www.sectortafels.nl