Impactvolle samenwerking voor toekomstbestendige Arbeidsmarkt en Opleiden

Zowel de scholen als de zorgaanbieders zien de volgende uitdagingen voor nu en de komende decennia:

  • Hoe kunnen we professionals voor de zorg behouden?
  • Hoe kunnen we arbeidspotentieel optimaal benutten?
  • Hoe maken we de zorgsector in de regio aantrekkelijker om in te werken?
  • Wat is er voor nodig om professionals toekomstbestendig op te leiden?

Concrete werkactiviteiten

Tijdens de werksessie keken we naar concrete werkactiviteiten om de uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld het verbeteren van de leer-afdelingen en het opzetten van een “experience center” waar studenten en zij-instromers een beter beeld krijgen van de sector in onze regio en hulp krijgen bij het vinden van werk. We willen ook zorgen voor de juiste vaardigheden nu en in de toekomst middels een regionaal strategisch opleidingsplan. Daarnaast willen we zorg en technologie beter met elkaar verbinden.

Formele vormgeving regionale samenwerking

We streven ernaar om de regionale samenwerking formeel vorm te geven, waarbij we zowel de oprichting van een coöperatie als het vastleggen van afspraken in een convenant overwegen. In de komende periode doen we daar verder onderzoek naar.

Sigra coördineert samenwerkingsprogramma Arbeidsmarkt en Opleiden

Sigra vervult een coördinerende en faciliterende rol in het proces. Sigra brengt zorgaanbieders, opleiders en andere relevante stakeholders samen en vormt een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van deze partijen. Het projectteam (nog samen te stellen) zal in september deelnemen aan de regiobestuurstafel Zaanstreek Waterland. Ons doel is om tegen december de samenwerking officieel te maken middels een convenant of coöperatie. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd van Loon https://www.sigra.nl/sjoerd-van-loon