Bijeenkomst over de praktijkverklaring

Op 13 april organiseerden de sectortafels samen met het leerwerkloket een bijeenkomst over de praktijkverklaring bij Boon Edam.

Deze verklaring laat zien dat iemand door ‘praktijkleren’ gekwalificeerd en vaardig is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

De praktijkverklaring kan je ook gebruiken voor jouw medewerkers!

 

Medewerkers met meer zelfvertrouwen. Opleiden volgens eigen inzicht, in je eigen bedrijf. Leren op maat én op verschillende niveaus. Bied huidige én toekomstige medewerkers de kans op een praktijkverklaring!

De voordelen voor jou als werkgever:

 • Ontwikkel jouw medewerkers en bedrijf
 • Vergroot de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers
 • Vind gekwalificeerd personeel
 • Leid zelf nieuw personeel op, met een landelijk erkend mbo-diploma
 • Bied kansen voor gemotiveerde werkzoekenden
 • Benoem de praktijkverklaring in het beloningssysteem van jouw bedrijf
 • Krijg snel inzicht in de kwaliteit en (vak)vaardigheid van de kandidaat

 Wat?

Praktijkleren is een leerroute op maat voor werkenden en werkzoekenden.  Na een periode van werken en leren op de werkplek ontvangt de deelnemer een verklaring van het mbo, waaruit blijkt dat hij of zij bepaalde werkprocessen uit kan voeren. Deze verklaring zorgt ervoor dat mensen beter zijn toegerust voor hun werk. Ook in de toekomst!

Praktisch personeel nodig of investeren in het opleiden van je team? Ben je een erkend leerbedrijf of wil je dat graag worden? Dan is praktijkleren geschikt voor jouw bedrijf!

Praktijkleren is geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om te leren en kan op de individuele situatie en behoefte worden aangepast. Het is geschikt voor iedereen die:

 • werkt, maar geen afgeronde mbo-diploma heeft
 • werkzoekend is, maar geen afgeronde mbo-diploma heeft
 • geen diploma heeft en geen opleiding wil of kan volgen
 • wil laten zien wat hij kan

 Aan dit traject zijn geen kosten verbonden.

Hieronder lees je welke stappen je kunt nemen om met de praktijkverklaring te gaan werken:

STAPPENPLAN PRAKTIJKVERKLARING

1. Interesse in de Praktijkverklaring

Kandidaat en werkgever hebben belangstelling voor de Praktijkverklaring. Het Leerwerkloket helpt bij het maken van de keuze van het leren in de praktijk traject.

Contact en informatie: www.leerwerkloketzw.nl     T. 06 4684 6743       E. zaanstreekwaterland@leerwerkloket.nl 

2. Wat zijn de kosten?

Het leerwerkloket of RMT adviseert over de kosten voor het behalen van de Praktijkverklaring. Zoals over subsidie voor leermiddelen, begeleiding op de werkplek of het volgen van taalonderwijs. Voor de kosten vanuit het MBO is in Zaanstreek-Waterland een vergoeding beschikbaar uit gemeentelijke middelen.

2. Wat zijn de kosten?

Het leerwerkloket of RMT adviseert over de kosten voor het behalen van de Praktijkverklaring. Zoals over subsidie voor leermiddelen, begeleiding op de werkplek of het volgen van taalonderwijs. Voor de kosten vanuit het MBO is in Zaanstreek-Waterland een vergoeding beschikbaar uit gemeentelijke middelen.

3. Bepalen van werkprocessen uit gekozen opleiding

MBO, Kandidaat en werkgever verkennen op basis van het kwalificatiedossier van het SBB, welke werkprocessen uit de gekozen opleiding (Crebo) passen bij de kandidaat en haalbaar zijn en in hoeveel tijd.
Een gemiddeld traject duurt 6 maanden.
Alles over de kwalificatiestructuur:  SBB (s-bb.nl) T. 088 388 0000

4. Erkend Leerbedrijf als voorwaarde

Is het leerbedrijf nog niet erkend door SBB, dan meldt de werkgever zich via Erkend Leerbedrijf worden:  SBB (s-bb.nl) hiervoor aan.

5. Begeleiding

De werkgever heeft al een erkende praktijkopleider of vraagt via SBB erkenning van een praktijkopleider aan. SBB komt langs op de werkvloer en geeft erkenning voor praktijkopleider niveau 1, 2, 3 of 4. Voorafgaand aan het leertraject is er contact tussen de praktijkopleider en de vakdocent van het MBO.
Deze nemen de werkprocessen door en bepalen hoeveel bezoeken wenselijk zijn, gemiddeld zijn dat er drie.

6. Inschrijving

De MBO instelling en werkgever stellen een onderwijs en een praktijkovereenkomst op voor de inschrijving bij het MBO. 

7. Aan de slag!

De kandidaat gaat aan het werk en voert werkprocessen uit onder leiding van de praktijkopleider die de vorderingen beoordeelt.

8. Tussentijdse bezoek(en)

De vakdocent van het MBO komt langs om de vorderingen te bespreken met de kandidaat en de praktijkbegeleider. Dit kan aanleiding zijn om het traject te versnellen of vertragen.

9. Aanvraag Praktijkverklaring

De vakdocent en de praktijkbegeleider stellen samen vast dat de kandidaat alle werkzaamheden kan uitvoeren. De aanvraag voor de Praktijkverklaring kan worden ingediend.

Voor alle vragen:

T. 06 4684 6743  

 

STAPPENPLAN PRAKTIJKVERKLARING

1. Interesse in de Praktijkverklaring

Kandidaat en werkgever hebben belangstelling voor de Praktijkverklaring. Het Leerwerkloket helpt bij het maken van de keuze van het leren in de praktijk traject.

Contact en informatie: www.leerwerkloketzw.nl
T. 06 4684 6743
E. zaanstreekwaterland@leerwerkloket.nl 

2. Wat zijn de kosten?

Het leerwerkloket of RMT adviseert over de kosten voor het behalen van de Praktijkverklaring. Zoals over subsidie voor leermiddelen, begeleiding op de werkplek of het volgen van taalonderwijs. Voor de kosten vanuit het MBO is in Zaanstreek-Waterland een vergoeding beschikbaar uit gemeentelijke middelen.

3. Bepalen van werkprocessen uit gekozen opleiding

MBO, Kandidaat en werkgever verkennen op basis van het kwalificatiedossier van het SBB, welke werkprocessen uit de gekozen opleiding (Crebo) passen bij de kandidaat en haalbaar zijn en in hoeveel tijd.
Een gemiddeld traject duurt 6 maanden.
Alles over de kwalificatiestructuur:  SBB (s-bb.nl) T. 088 388 0000

4. Erkend Leerbedrijf als voorwaarde

Is het leerbedrijf nog niet erkend door SBB, dan meldt de werkgever zich via Erkend Leerbedrijf worden | SBB (s-bb.nl) hiervoor aan.

5. Begeleiding

De werkgever heeft al een erkende praktijkopleider of vraagt via SBB erkenning van een praktijkopleider aan. SBB komt langs op de werkvloer en geeft erkenning voor praktijkopleider niveau 1, 2, 3 of 4. Voorafgaand aan het leertraject is er contact tussen de praktijkopleider en de vakdocent van het MBO.
Deze nemen de werkprocessen door en bepalen hoeveel bezoeken wenselijk zijn, gemiddeld zijn dat er drie.

6. Inschrijving

De MBO instelling en werkgever stellen een onderwijs en een praktijkovereenkomst op voor de inschrijving bij het MBO. 

7. Aan de slag!

De kandidaat gaat aan het werk en voert werkprocessen uit onder leiding van de praktijkopleider die de vorderingen beoordeelt.

8. Tussentijdse bezoek(en)

De vakdocent van het MBO komt langs om de vorderingen te bespreken met kandidaat en praktijkbegeleider. Dit kan aanleiding zijn om het traject te versnellen of vertragen.

9. Aanvraag Praktijkverklaring

De vakdocent en de praktijkbegeleider stellen samen vast dat de kandidaat alle werkzaamheden kan uitvoeren. De aanvraag voor de Praktijkverklaring kan worden ingediend.