Kick-off

Op 24 november is een kick-off georganiseerd waarbij een bredere achterban aanwezig was. Partijen vanuit het onderwijs en bedrijfsleven vanuit de hele regio waren hierbij aanwezig, denk aan: Bouwmensen, Tetrix opleidingen, Regio College, SBB, PSG, SKOV,  Triade, Engberts Elektrotechniek, gebroeders van ’t Hek, Tol Plaatwerk, TBE ZA Architecten en meer. Tijdens de bijeenkomst zijn presentaties gegeven over het Sterk Techniek Onderwijs en het Technasium, en is het spreek-woordelijke net opgehaald bij de achterban en betrokken partijen. De input wordt gebruikt om nieuwe doelen te stellen en acties vorm te geven vanuit de sectortafels. Met een aantal acties wordt al een begin gemaakt, andere volgen later in 2023.

Bekijk de impressie van de Kick-off