Samenwerken aan de Hospitalitysector

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid zetten zich samen in voor de Hospitalitysector in de regio.

Op maandag 13 maart, tijdens het evenement Waterland Culinair was de kickoff van de sectortafel Hospitality Zaanstreek-Waterland in de Markthal te Purmerend.
Deze tafel is na de Sectortafel Techniek de tweede die van start is gegaan om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Met de sectortafel hopen zij meer leerlingen en medewerkers te enthousiasmeren voor de Hospitalitybranche en dat begint bij een goede samenwerking.

Gesprekstafels

De kick off ging van start met een presentatie van de voorzitter van deze sectortafel: Shirley Bernoit (Bureau Toerisme Laag Holland) en Rick Dijkstra (Horizon College Purmerend). Daarna gingen de aanwezigen in 5 gesprekstafels uiteen om te praten over actuele onderwerpen waarmee zij te maken hebben in de branche, zoals duurzaamheid, het vinden en binden van medewerkers, afstemming van de stageperiodes enz. De tafels werden begeleid door de andere leden van de sectortafel: Nico Molenaar van Sligro Purmerend, Arwin Versteijne en Dick Koorndijk namens de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Purmerend en Waterland, Hans Werkman, namens Don Bosco College en Marieke Bremer namens de Purmerendse Scholengroep. De gemeente heeft met name een faciliterende rol in het geheel en was ook van de partij. Thierry van der Weide is aangesloten namens VOWA.
In een tweede gespreksronde werd vooral input opgehaald welke gebruikt kan worden om concrete doelen te stellen en acties uit te zetten vanuit de sectortafel die de branche ondersteunen.

Mooie opkomst

Er was een mooie delegatie aanwezig vanuit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven uit de regio. Er werden direct afspraken gemaakt om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en elkaar verder te versterken. De komende periode gaat de sectortafel aan de slag met de output van deze avond, later in het jaar zal weer een bijeenkomst georganiseerd worden in aanloop naar het evenement ‘Gastvrij Waterland’, Eveneens een initiatief waarmee leerlingen geënthousiasmeerd worden voor dit prachtige vak en ter bevordering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.